Financial Literacy

Хувь хүн, айл өрхийн санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргалтад шаардлагатай Мэдлэг, Чадвар, Хандлага, Дадалыг олгож, хэвшүүлэх нь тухайн хүн, айл өрхийн аж байдал төдийгүй улс орны санхүүгийн салбарын тогтвортой хөгжлийн нэг чухал үндэс болдог. Үүнд хувь нэмэрээ оруулж бүх нийтийн санхүүгийн боловсролын анхдагч хэрэглэгдэхүүн, энэ чиглэлээр монголд хийгдсэн анхны иж бүрэн контент бүтээх зорилгоор “Амьдралын санхүү” … Continue reading Financial Literacy